VLADIMIR MILANOVIĆ (1979, Beograd) diplomirao je 2003. godine, a 2008. godine i magistrirao na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na Interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu je 2009. godine stekao zvanje magistra umetnosti u oblasti digitalne umetnosti. Odbranio doktorski umetnički projekat na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2014. godine. Redovan je član Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2004. godine. Izabran je 2011. godine za asistenta, a 2014. godine za docenta, dok je trenutno u zvanju vanrednog profesora na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Milanović je izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, Belgiji, Bugarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Južnoj Koreji, Tajvanu, Italiji, Brazilu, Kanadi i u mnogim drugim zemljama. Učesnik je mnogih likovnih kolonija, član žirija na nacionalnim takmičenjima a njegovi radovi su zastupljeni u nekoliko umetničkih kolekcija u Srbiji, Poljskoj i Tajvanu.
Dobitnik je nagrada: Veliki pečat Grafičkog kolektiva, Zlatna igla ULUS-a Beograd, kao i brojnih drugih i član je umetničkih saveta i organizacionih odbora brojnih umetničkih asocijacija u zemlji.