Marina Milanović je rođena u Novom Sadu 1989. godine. Studirala i masterirala ilustraciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Živi u Novom Sadu i radi kao ilustratorka i dizajnerka knjiga. Od 2020. godine je i docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Za ilustracije je dobila nekoliko nagrada, od kojih izdvaja Neven, počasnu diplomu Zlatnog pera Beograda i specijalno priznanje 66. Sajma knjiga Beogradu za dizajn knjige.