Keti Talevska Bakrevska, Makedonija

Diplomirala Medijisku komunikaciju na fakultetu FERI, Slovenija.

Umetnički rad obuhvata fotografiju (profesionalno angažovanje iu češće na izložbama) i snimateljski rad (dokumentarni filmovi, tv emisije, video knjige za decu).